Novinky

02.07.2020 Nový web

Vítáme Vás na nových webových stránkách DDM Vila Tereza, Uničov. Věříme, že se zde rychle zorientujete a zvyknete si na nový systém přihlašování. Své dotazy můžete psát na email: info@ddm-unicov.cz, nebo volejte 725 555 453, 585 051 156.

Dětské dopravní hřiště

Dopravní výchova na dětských dopravních hřištích je jednou z nejvhodnějších a nejefektivnějších forem dopravní výchovy. Přispívá, vedle výchovy v rodině, velkou měrou k rozvoji teoretických vědomostí, praktických znalostí a hlavně správných návyků dětí a mládeže při pohybu na slinici. Z hlediska prevence tato výchova trvale zlepšuje nejenom bezpečnost dětí-účastníků silničního provozu, ale bezpečnost provozu na pozemních komunikacích vůbec.

Pro žáky 4.tříd je vhodné absolvovat kurz dopravní výchovy dle metodiky MDČR, určený k získání "Průkazu mladého cyklisty" . Tento kurz obnáší celkem 5 hodin teorie a 5 hodin praxe v jarní nebo podzimní části provozu centra a 1 hod. závěrečného testu z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zkoušku z praktické jízdy.  Pro tyto žáky je celý kurz zdarma, bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem jejich škoy. 

Provozní doba:
- výuka na DDH probíhá od dubna do října, od 8.00 do 14.00 hod.

Informace:
- bezpečná propustnost vozovek na DDH je max. 15 cyklistů v provozu
- třídy dělíme na 2 skupinky, které se pravidelně střídají: hřiště a výuka v učebně

Cena:
- 4.třídy mají výuku zdarma
- ostatní děti platí za výuku 10 Kč

Personální obsazení:
- správce DDH: p. Z. Bartošek
- pedagog: A. Buřvalová